HACCP

A HACCP rendszer fogalma, bevezetése

A HACCP rendszer fogalma:
A HACCP mozaikszó, melyet a tevékenységangol megnevezésének kezdõbetûibõl alkottak:

Hazard Analysis Critical Control Point
(Veszélyelemzés a kritikus szabályozási pontokon)


A HACCP nemzetközileg elfogadott:

Módszer arra, hogy a potenciális veszélyeket azonosítsa, értékelje, kezelje a biztonságos élelmiszer elõállítás, forgalmazás során.

Rendszer arra, hogy meghatározza az egyes tevékenységeket. (ki, hol, hogyan, mikor végezze az élelmiszer biztonságossága érdekében.)

Hangsúlyozni kell mind a módszer, mind a rendszer fontosságát. Annak érdekében, hogy az alkalmazás során teendõ intézkedéseket ellenõrizhetõ és igazolható módon, szabályozottan végezzük, ki kell alakítani az alkalmas élelmiszer-biztonsági rendszert.


A HACCP rendszer hazai bevezetése

A HACCP rendszer hazai bevezetésében a FAO/WHO Codex Alamentarius Bizottság ajánlásának érvényesülését a Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-18/93. számú „ a Veszélyelemzés Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszerének alkalmazása” elõírása biztosítja.


Kiépítés

A HACCP rendszer kialakítása

A HACCP rendszer eredményes kialakításának és mûködtetésének alapfeltétele:

-Az elkötelezettség az élelmiszer-biztonság megvalósításában.

-Az átfogó szemlélet, az ismeretek alkalmazásának igényét jelenti a veszélyelemzés alkalmazása során.

A rendszer kialakításával egyidejûleg állapotfelmérést kell végezni annak megállapítására, hogy az élelmiszer-biztonsági követelmények az adott tevékenységben hogyan valósulnak meg. A felmérés alapján feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési terveket kell készíteni.

A HACCP rendszer kiépítésének és mûködtetésének feltételeit a 7 alapelv alapján meghatározott 12 logikai lépésbõl álló alkalmazási sorrend megvalósításával lehet biztosítani.


Rendszeres felülvizsgálat (önellenõrzés)

Rendszeres felülvizsgálat (önellenõrzés) Rendszeres és független belsõ vizsgálat annak meghatározására, hogy a HACCP tevékenységek, illetve ezek eredményei megfelelnek-e a tervezett intézkedéseknek, ezeket az intézkedéseket hatékonyan és dokumentált módon bevezették-e, valamint az intézkedések alkalmasak-e a célok elérésére.